دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برخورد دولت با چند فرهنگی

رهیافت کثرت گرایی فرهنگی، دولت را ابزار عیان اعمال قدرت و سلطه سیاسی می داند. در”جامعه کثرت گرا”، دولت ابزاری می باشد اساسی که از طریق آن یک گروه بر گروه های دیگر در جامعه اعمال سلطه می کند. به این ترتیب، دولت یک متغیر مستقل می باشد که گروه های قومی در حال کشمکش را تحت کنترل می گیرد و آن ها را می سازد.

جامعه کثرت گرا را می توان نوعی نظم اجتماعی به حساب آورد که دربرگیرنده گروه هایی متفاوت از نظر فرهنگی می باشد؛ گروه هایی که در یک واحد سیاسی در کنار هم زندگی می کنند اما در یکدیگر ادغام نمی شوند. یک گروه فرهنگی قدرت را در انحصار می گیرد و با کنترل دستگاه دولت بر سایر گروه های فرهنگی اعمال قدرت می کند. ایراد سیاسی این نظریه این می باشد که دولت را ابزار سلطه می داند و این احتمال را که دولت می تواند خود از گروه های قومی مستقل باشد، از نظر دور می دارد، حالتی که منشاء درگیری قومی برای دستیابی به دولت می گردد (احمدی،1384).

اگر ملتی دارای جامعه ای چند فرهنگی باشد و کسی که عضو آن جامعه می باشد ببیند که احساس او از ارزش خودش با هویت فرهنگی اش پیوندی اجتناب ناپذیر دارد در آن صورت، دولت می تواند یکی از دو کار زیر را انجام دهد:

یک) کمر به نابودی بعد چند فرهنگی جامعه ببندد و همه فرهنگ های دیگر را، غیر از یکی که حاکم خواهد گردید، ریشه کن کند. این روش در حالت حاد، به نوعی قتل عام می انجامد که بشر ها با آن در قرن بیستم بصورت وقایع نسل کشی یهودیان[1] ، تصفیه قومی در یوگسلاوی سابق و کشتارهای رخ داده در آفریقای مرکزی، به قدر کافی آشنایی دارند. این دنبال کردن جامعه تک فرهنگی اما، از طریق سیاستی که گاه برچسب “استحاله قومی”[2] به آن می زنند و با به کار گرفتن نهادهای دولت، مثل مدارس، نظام قضایی و شرایط احراز شهروندی، دیگر فرهنگ ها را حذف یا قانع به کنار رفتن می کنند و فرهنگ حاکم مآلاً بصورت تنها فرهنگ در می آید، می تواند شکل خوش خیم تری نیز به خود بگیرد.{مثلا} یک چنین راهبردی به شیوه های مختلف، صفت بارز سیاست هایی بوده که از سوی دولت های مثل اینکهً لیبرال دموکرات در شصت ساله نخست قرن بیستم به کار بسته شده و این موضع (بی آنکه خود نیز در آن سهیم باشد) دارای شجره نامه آبرومندی از راه پیوند داشتن با جمهوری خواهی در جناح چپ فرانسه می باشد.

دو)راه حل جانشین به جای هرگونه کوشش برای ایجاد یک جامعه تک فرهنگی، تجلیل و تشویق کثرت گرائی فرهنگی می باشد، با این توقع که شهروندانی که به فرهنگ خاص خود می بالند ببینند که فرهنگ وقتی مورد پشتیبانی دولت باشد، هر کس اشتیاق خواهد داشت تا با اعضای دیگر گروه های فرهنگی به شهروندی مشترک بپیبوندد و همراه آن ها از مدارای لیبرالی که برای او و هم فرهنگانش آن همه مهم می باشد، پشتیبانی کند. در چنین چشم اندازی تشجیع حس تعلق به محل و آگاهی از تنوع فرهنگی به گونه نامعقول مشوق تعهدی نیرومند نسبت به اهداف و نهادهای ملی قرار می گیرد. اصطلاح “ادغام”[3] به فراوانی برای فرق بخشیدن به این سیاست استحاله مورد بهره گیری واقع شده اما بایستی توجه داشت که باز هم هاله ای از ابهام دو اصطلاح فوق را احاطه کرده و ادغام گاهی به ضرورت برای آن بکار رفته تا معنای استحاله را القاء کند و خود استحاله برای آن بکار برده شده تا درآمیختن خیرخواهانه تنوع در بطن وحدت ملت را معنا دهد(واتسون[4]،1381).

[1] – Holocaust

[2] – Coercive Assimilation

[3] – Integration

[4]– Watson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- مطالعه اندازه برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در اندازه بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های پژوهش

1-4-1-سؤال های پژوهش

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد