دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

اقلیت[1]

مفهوم اقلیت های قومی[2] یا گروه های اقلیت در جامعه شناسی زیاد بکار برده می گردد، و معنای آن وسیع تر از مفهومی صرفاً عددی می باشد، از نظر آماری اقلیت های بسیاری وجود دارند، مانند افرادی که موی قرمز دارند یا بیشتر از یکصد کیلو وزن دارند، اما این ها در اصطلاح جامعه شناسی اقلیت نیستند. گروه اقلیت، آن گونه که در جامعه شناسی استنباط می گردد دارای ویژگی های زیر می باشد:

– اعضای این گروه ها از آن روی که توسط دیگران مورد تبعیض واقع می گردند، در وضع نامساعدی قرار دارند. تبعیض هنگامی هست که حقوق و فرصت هایی که یک دسته از مردم از آن بهره مندند به گروه دیگری داده نمی گردد. برای مثال، مالکی ممکن می باشد از اجاره دادن اتاق به فردی به علت این که متعلق به اقلیت قومی می باشد خودداری کند.

– اعضای گروه های اقلیت نوعی حس همبستگی گروهی، یعنی احساس “تعلق به همدیگر” دارند. تجربهٴ دستخوش تعصب و تبعیض بودن معمولاً احساسات وفاداری و علایق مشترک را افزایش می دهد. اعضای گروه های اقلیت اغلب گرایش دارند که خود را همچون “قومی جدا” از اکثریت در نظر بگیرند (شریعتی، 1389).

– گروه های اقلیت معمولاً تا اندازه ای از نظر فیزیکی و اجتماعی از اجتماع بزرگتر جدا هستند. آن ها معمولاً در محلات، شهرها یا مناطق معینی از کشور متمرکزند. ازدواج میان گروهی[3]  بین کسانی که در گروه اکثریت هستند با اعضای گروه اقلیت بسیار اندک می باشد. افراد گروه اقلیت ممکن می باشد به گونه جدی مشوق درون همسری[4] (ازدواج در درون گروه) باشند تا ویژگی های فرهنگی خودشان را زنده نگه دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گروه های اقلیت همیشه تا حدی از نظر قومی از اکثریت متمایزند، اما این که تا چه  اندازه متمایز باشند فرق می کند. بوراکومینها در ژاپن یک گروه اقلیت اند، اگر چه اختلاف اندازه  قومی میان آنها و اکثریت جمعیت اندک می باشد. آنها شبیه سایر ژاپنی ها هستند و مانند آنها رفتار می کنند. اما، بسیاری از اقلیت ها از بقیه جمعیت جوامعی که در آن زندگی می کنند هم از نظر قومی و هم از نظر فیزیکی متمایزند. برای مثال، اهالی هند غربی و آسیایی ها در بریتانیا، و سرخپوستان آمریکا، سیاهان، چینی ها و بعضی گروههای دیگر در آمریکا این گونه هستند. اختلاف فیزیکی، از لحاظ رنگ پوست یا ویژگی های دیگر، تفاوت های نژادی نامیده می شوند (گیدنز،1385).

 

[1]– Minorities

[2] – Ethnic Minorities

[3] – Intermarriage

[4] – Endogamy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- مطالعه اندازه برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در اندازه بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های پژوهش

1-4-1-سؤال های پژوهش

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد