دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

– تنوع قومی – نژادی[1]

تنوع مصدر باب تفعّل عربی و از ریشه نَ وَ عَ به معنای گونه

[1] – Ethnic Diversity

گون شدن و یا بودن می باشد. که در فارسی به گوناگونی معروف می باشد. مقصود از قومی، آن چیزی می باشد که “به قوم” نسبت داده می گردد.

در کاربرد امروزین این واژه به “گروهی از مردم که از درجه ای از همبستگی و انسجام برخوردارند و لااقل به صورت بالقوه، از منافع و تبار مشترک خود آگاهی دارد” به کار می رود. “پس، گروه قومی تجمعی از مردم یا بخشی از یک جمعیت نیست، بلکه مجموعه ای خودآگاه از مردمی مرتبط یا شدیداً به هم مرتبط از طریق تجربیات مشترک می باشد”(کاشمور[1]،2004،ص142).

پس، زمانی که از تنوع قومی صحبت به میان می آید، خود به خود توجه معطوف به گروه قومی با ویژگی های مذکور، معطوف می گردد. اما همان گونه که از تعریف گروه قومی برمی آید، گروه قومی ماهیتی منسجم و یکدست دارد. پس، تنوع در گروه علی الاصول معنا نمی یابد. پس، تنوع قومی ناظر بر وضعیتی می باشد که گروه های قومی مختلف هر کدام با هویت خاص خود که ریشه در تجربیات، منافع، خودآگاهی ها و تبار مشترکشان دارد که در درون یک اجتماع بزرگ تر قرار گیرند. بر این مبنا، تنوع قومی ناظر بر اجتماعی می باشد مرکب از اقوام مختلف با هویت های مختلف. چنین اجتماعی می تواند در درون هر یک از محلات تجمع بشر ها مانند روستا، شهر، کشور، سازمان، شرکت، حزب و گروه پدیدار گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه، به دلیل گستردگی روابط اقتصادی و افزایش مهاجرت ها تحت تأثیر پدیده جهانی شدن کمتر کشوری را می توان پیدا نمود که با پدیده تنوع روبرو نباشد. حتی بسیاری از بنگاه های اقتصادی و به خصوص شرکت های چند ملیتی کارکنانی از اقوام و ملیت های مختلف که هر کدام هویتی خاص خود را دارد در استخدام دارند.

به هر صورت آن چه در اینجا مد نظر ماست، اجتماعی کلان می باشد که مرکب اقوام مختلفی می باشد که محدوده زندگی و حیات آن ها مرزهای سیاسی کشورهاست. اجتماعی که در ادبیات سیاسی به “ملت” معروف می باشد. با این حال، ملت هویتی متفاوت از گروه های و اجتماعات قومی دارد. گرچه ممکن می باشد ملت هایی باشند که در اقدام تک پایه باشند یا به تعبیری، میان ملیت و قومیت آن تفاوتی نباشد. با این حال، بسیاری از ملت ها مرکب از اقوام گوناگونی هستند.

پس، میان مفهوم ملت و قوم از جهاتی شباهت هست، اما در بعضی موارد نیز تمایزات محسوسی میانشان هست. عمده این تفاوت ها از نظر اسمیت عبارتست از: “اجتماع قومی معمولاً به یک ارجاع سیاسی دلالت ندارد” (1383،ص24) .

[1]– Cashmore

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- مطالعه اندازه برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در اندازه بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های پژوهش

1-4-1-سؤال های پژوهش

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا اندازه مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد